Tjeldodden fort 1940-1945

En fotofortelling med en tysk soldats bilder.

Den tyske soldaten som har tatt bildene.
Oppstilling på oppstillingsplassen
Lystig i brakkene
Okkupasjonsmaktens symboler utenfor brakkene på Tjeldodden. Festung Norwegen.
En ny "tyskerbrakke" reises.
Pause i arbeidet på taket.
Vinter på Tjeldodden. Kommandantens hytte til venstre i bildet.
Kvinnelige soldater i "Skaret".
De innerste brakkene på Tjeldodden.
Feiring på Tjeldodden med champagne og sigaretter.
Grunnmuren ferdig til en ny brakke. Bildet er tatt mot Lødingen og der Tjeldoddkaia ligger i dag.
Folksomt i båtene som fraktet personell ut til skøytene ved Tennholmen.
Soldater fraktes i pram bak motorbåt.
Oversiktsbilde av brakkene og fortet. Båt kommer ut Ofotfjorden mellom Tjeldodden og Barøya.
Kalas på brakka.
Slep fra Lødingen. Kullkranen på Lødingen ses i bakgrunnen.
Oppstilling for fotografen.
Julefeiring på brakkene i Tjeldodden.
Soldatpram ved Tennholmen. Alltid noen som vil kjekke seg.
Ikke så mange krigsskader utenom denne på Tjeldodden fort.
Bergene i Tjeldodden.
Feiring i spisesalen på fortet.
"Fint besøk" Tjeldodden.
Høy militær rang.
Overværing av demonstrasjonsskyting fra fortet.
Parafinlampen skal inn til julefeiringen.
En solskinnsdag på Tjeldoddbergene.
Ørnen, hakekorset og skipsklokka utenfor brakkene.