Hardhausen 72 br. t. - ble skutt i senk av Tjeldoddbatteriet

Fartøyet var på vei over Ofotfjorden med 300 tønner saltsild fra Kvitnes i Vesterålen til Narvik da den ble beskutt av tyske batterier på Tjeldodden 1. februar 1942. Om bord trodde man det var øvelsesskyting og la bi, for deretter å stevne videre mot den tyske stasjonen. Under denne manøvren ble skuta skutt i senk, og to mann ble drept. Det skal bemerkes at Hardhausen manglet signalføring godkjent av tyskerne, men tyskerne visste godt at skuta skulle passere her på returen, og brydde seg ikke om å orientere folkene om bord. Nordmennene kjente heller ikke til at de måtte anløpe Lødingen for å få instruks om signalføring, selv om de mange ganger hadde gått ut og inn Ofotfjorden.

Drepte:

Elvin Bang Rolvåg f. 11.10.1889, Sortland, bestmann

Marving Antonius Pedersen, f. 12.07.1908, Sortland, stuert