Tjeld°ya fra Google Earth

Tjeldodden i nedre bildekant