Tjeldodden, juli 2006

 V E D T E K T E R
 

FOR
 

”TJELDODDVEIENS  VENNER”

§  1  Formål

 

Foreningens formål er å vedlikeholde og utbedre ”Tjeldoddveien”, som er veistrekningen fra Tjeldnes  til brygga på tidligere Tjeldodden fort.

 

§ 2  Styret

 

Styret skal bestå av leder, kasserer og sekretær med personlige varamenn. Styret skal styre aktiviteten i foreningen

 

§ 3  Medlemskap

 

Foreningen er åpne for alle som er interessert i å støtte foreningens formål. Eventuell kontingent vil bli  behandlet på første ordinære årsmøte.

 

§ 4 Valg

 

Det er opprettet et interimsstyre som innen utgangen av 2006 vil sørge for innkalling til stiftelsesmøte hvor det vil bli foretatt valg av styre og opplegg for foreningens videre arbeide.