Tjeldoddveiens venner Sponsorer:  

Tjeldoddveien er den 5 km lange veien fra Tjeldnes og til fortet på Tjeldodden. Veien ble anlagt av tyskerne under 2. verdenskrig, og har også vært flikket litt på av det norske forsvaret. Transport til og fra kystfortet har vært veiens primæroppgave i tillegg til veiforbindelse til Tjeldnes for bosetningene på Odden. Etter at forsvaret trakk seg ut fra fortet på Tjeldodden, står Tjeldsund kommune som eier av fortet. Hvem som eier veien er ennå ikke avklart.

I dag er Tjeldoddveien en kulturvei som det er vel verdt å ta vare på. Den svinger seg gjennom lyngheier, våtmark og berg, og gir varierte panoramaer fra Strandstinden i nord, Lødingen/Vestfjorden i vest og Skarstad/Stetind i øst. Veien er utsøkt til fotturer, sykkelturer og som utgangspunkt for besøk av de verneområder og kulturminnene som ligger fra Tjeldnes til Tjeldodden. Tjeldoddveiens venner vil arbeide for å bevare veien som kulturvei, holde den i kjørbar stand og sørge for at den ikke gror igjen. Se ellers vedtektene.

 

Tjeldodd-dagen arrangeres årlig for å skaffe inntekter til vedlikehold av Tjeldoddveien. For overskuddet kjøpes det hovedsakelig grus og utstyr for å holde nede vegetasjonen i veikanten.

 

Tjeldoddveiens venner består av grunneiere, fastboende på Tjeldøya, utflyttere og andre med sterke bånd til området. I 2008 er det over 70 medlemmer i Tjeldoddveiens venner. Det er stigende interesse hos utflyttere for Tjeldodden.

Registrer deg som medlem. Frivillig medlemskontingent. Familiekontingent kr 250,- for fem år.  - kontonummer 4605.40.36752

Bidrag til Tjeldoddveien kan gis til samme kontonummer.

 

Informasjon om Tjeldoddveien

Informasjon om Tjeldodden kystfort

Vedtekter Tjeldoddveiens venner.

Referat 1 2006