Etablering av Tjeldoddveiens venner

 

Møtet var på båthuset på Tjeldoddkaia 15. juli 2006

 

Saker som ble tatt opp på møtet:

 

  1. Finne ut om det var interesse hos de oppmøtte for å danne et veilag for Tjeldoddveien.

 

Interessen var stor hos noen av de oppmøtte og det ble enighet om å danne et veilag som har til oppgave å holde Tjeldoddveien i kjørbar stand og rydde skog som vokser opp i veigrøftene og er til hinder for folk og biler. Olav Bertheussen tok på seg med å undersøke økonomiske støtteordninger hos fylke og kommune.

 

  1. Valg av styrerepresentanter for veilaget. Alle styrerepresentantene ble valgt enstemmig.  Følgene ble valgt;

 

Leder: Kristin Klaussen

Sekretær; Geir Pedersen

Styrerepresentant og kasserer; Olav Bertheussen

Styrerepresentant; Jorunn Olsen

 

  1. Bestemme hva inntektene fra kafeen skulle brukes til. Vi ble enige om at pengene skulle gå til et lass med grus. Det kom inn kr 2800. Det ble bestilt et gruslass fra grusknuseriet ved Ramsundbrua. Gruslasset kom på plass i begynnelsen av august måned og halve lasset er allerede lagt ut i de verste dumpene.

 

  1. En viktig sak for veilaget er at det skal være åpent for alle som vil være med på å ta et tak for Tjeldoddveien og nye medlemmer ønskes til veilaget. Styret skal være åpent for forslag til beste for Tjeldoddveien.

 

  1. Det ble besluttet å arrangere en ny Tjeldodd-dag i 2007

 

 

 

 

Referent; Kristin Klaussen.

 

 

Eventuelle merknader til referatet kan rettes til Geir Pedersen på denne e-postadressen: pedgeir@online.no