Flo og fjære: Det flør fra ca 1m (kl 1200) til 3 meter (full flo ca kl 1600).

 

Se video fra Tjeldodd-dagen 2007   Se med QuickTime

Se bilder fra Tjeldodd-dagen 2006

Video fra Tjeldoddagen 2006

 

 

Tjeldoddveiens venner - 99032711

Overskudd av Tjeldoddagen går til grus og veivedlikehold.

 

Tjeldodden ved flo sjø.