Spekkhoggerne - Mørketidens eksotiske gjest

Så er spekkhoggerne tilbake. 11/11-06 var første dag vi så dem i år. Det var omtrent femti kvaler fordelt på tre flokker. Bak spekkhoggerne kom hvalsafarituristene i båtene M/S Vega og M/S Leonora. De nærmeste spekkhoggerne gikk bare fem meter fra bergene på Tjeldodden. Spekkhoggerne kom ut Ofoten og gikk i retning Lødingen denne novemberlørdagen. Det var mye å se på Tjeldodden med spekkhoggere, sildesnurpere, sildefiske, kystvaktskip, ribber med turister og turistene på M/S Vega og M/S Leonora. Mer om spekkhoggersafari her. Spekkhoggervideo1 M/S Vega Spekkhoggere og M/S Leonora

Seks finner bryter havflaten. Barøya bak.
M/S Vega med hvalsafariturister.
M/S Leonora med spekkhoggerturister. Turene går ofte fra Skutvik. Barøya bak.
Spekkhoggerne gikk bare fem meter fra land forbi bergene på Tjeldodden.
"Spekkhoggersafari" fra bil på kystfortet på Tjeldodden.
Ribben snur og drar innover Ofoten. M/S Vega går mot Lødingen.
Sildesnurper på vei mot Lødingen.
Sildesnurpere og kystvakt.
Ingen spekkhoggere å se fredag 10.11.06, men fine fjell sør for Efjorden.
Måsene hviler og venter på noe å kaste seg over.
Strandstinden og månen viser seg i nord.
Tungsjø fra dagene før lager drag i havet.
..stiger, strømmer...
...og renner tilbake
Kaiutsikten fra Tjeldodden.
Havørna sitter på Tjeldoddberget og følger med utover havet.