Tjeldodden kystfort


Fortet ble bygd av tyskerne under andre verdenskrig.

Ca 300 tyske marinesoldater bygde brakker og bodde på fortet.

Etter krigen overtok forsvaret fortet og bygde det ytterligere ut.

Kystartilleriet hadde kanonstillinger inne i fjellet på fortet.

Under den kalde krigen var det «soldathotell» for ca 400 marinejegere på fortet.

Fortet ble nedlagt i 1993.

Fortet er et fantastisk utsiktspunkt med panorama fra Efjorden i øst til Strandstinden i nordvest.

Bergene mot havet er gode fiskeplasser.

Ikke ødelegg eller tilsvin bygninger og kanonstillinger på fortet.

NB! Ferdsel i bygninger og fort kan være farefullt og skjer på eget ansvar.


 

Se også hjemmesiden: tjeldodden.com


 

Tjeldoddag i båthuset på Tjeldodden.