Tjeldneset naturreservat

Like nord for Tjeldodden ligger Tjeldneset naturreservat. Her finnes det mange fuglearter som lever i et våtmarksområde med begrenset flo og fjære. Her er det ikke tre meter fjære slik det er ellers i området. Grensene til naturreservatet ses på kartet under. Andre naturreservat og forskrifter Tjeldnes naturreservat her.