Historie - Tjeldodden

Har du bilder eller historier å bidra til denne siden, så send dem hit. Kontakt kan også skje til tlf 77675817.

800 - 1200 Etter at Olav Tryggvason ikke lyktes i komme inn i Saltenfjorden (sør for Bodø) for å kristne, dro han nordover og kristnet helt opp til Ogd (Andøya). Han må da ha seilt forbi Tjeldodden og inn Tjeldsundet. Vikingehøvdingen Ogmund Sande fra Sand på Tjeldøya, må da ha kommet til enighet med Olav Tryggvason om å ta kristendommen. Året etter stod han i annen rekke bak Olav Tryggvason og tapte i slaget ved Svolder for en allianse av østlendinger, svensker og dansker som ville holde ved troen på Tor og Odin (Snorre Sturlasson). Mer om vikinger på Tjeldøya.
1940 - 1945 Noe av det første tyskerne gjorde etter at de hadde tatt Narvik i mai 1940, var å bygge kanonbatteri på Tjeldodden.  Etterhvert ble det plassert 300 mann her, og "tyskerbrakker" ble oppført. Kanonbatteriet på Tjeldodden skjøt i senk Hardhausen i 1942, og to nordmenn ble drept. Bilder fra hverdagslivet på batteriet (tatt av tysk soldat) ses her.
   
   
1993 (nov) Forsvaret legger ned fortet. Tjeldsund kommune overtar senere bygningsmassen og området.
2002 Havforskningsinstituttet setter opp brakke som teller sild. Datamaskiner står i bua og registrerer sildevandringen inn og ut av Ofotfjorden. Dataene linkes til Lødingen via 64 MB-linje og videre til Bergen. To tellekabler ligger i havet (en på 6 km og en på 4,5 km) ut mot Barøya. De gule kablene kan ses utenfor kaia på Tjeldodden fort.